นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ-งดให้-ของขวัญ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วม