วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรี นายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรี นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรี นางนันท์ธนาภา เวชเดช เลขานุการนายก(พิเศษ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นางรัฐศรัณย์ ตันบรรลือสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวสุพัตรา ชมพูเคน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม