วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ร่วมกับคณะทำงาน โครงการ บ้าน-สาน-ใจ ถนนวันฒนธรรมสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในงาน บ้านสานใจ ถนนวันฒนธรรมสร้างสรรค์ ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ