22.02.66-โครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์จอ LED Full color_compressed