วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ คณะอาจารย์เทศบาล 1- 4 เข้าร่วมโครงการอบรม ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ