วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 4 ร่วมพิธีเปิด “โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด” ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร