นางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมโครงการปิดทองหลังพระ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม