วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม
โดย นายศุภฤกษ์ มูลผลา พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ตัวแทนคณะครูจากโรงเรียน
เทศบาล 1-4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนัสนิคม ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
ทำความสะอาดล้างถนนจารุวร ตั้งแต่ สี่แยกโพธิ์ตาก ถึง
สี่แยกหน้าเมืองพนัสนิคม เพื่อพัฒนาเมือง และลดฝุ่นละออง