วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทาสีและตีเส้น สัญลักษณ์ ทางจราจร ณ บริเวณ ถนนศรีกุญชร