กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
….ลงพื้นที่เพื่อเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม
….โดยกำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องทำการลงทะเบียน
เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 “ใหม่ทุกคน”

หมายเหตุ เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยกองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนฯ ทุกวันพุธ
(1) วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. การรับลงทะเบียน ชุมชนย่อยที่ 1-4
(2) วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. การรับลงทะเบียน ชุมชนย่อยที่ 5-8
(3) วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. การรับลงทะเบียน ชุมชนย่อยที่ 9-12

ติดต่อสอบถาม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 038-461511