วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
“สืบสานสงกรานต์วิถีไทย” ร่วมสานใจ สู่สากล โดยในงาน มีกิจกรรม ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
เริ่มจาก หน้าหอพระพนัสบดี ผ่านถนนศรีกุญชร ไปจนถึง สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
และกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม