เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Download เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ.pdf