วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดประชุมโครงการ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ หรือ กิจกรรม ถนนคนเดิน “บ้าน-สาน-ใจ” ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564