สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565