สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎ