สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564