เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
– ประธานในพิธีฯ ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม
– ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ และกล่าวรายงานงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ร่วมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-4 ชุมชนย่อยที่ 1-12 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติฯ