วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 2 / 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล หนึ่ง ศรีกิตติวรรณนุสรณ์