วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และ เจ้าหน้าที่