วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวเพียรผจง รวงผึ้ง ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกอง ฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม