วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดย นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ชุมชนย่อยที่ 1-12 และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ดังนี้
1.บ้านพักผู้บริหาร (บ้านนายปรีชา กาญจนบัตร)
2.บ้านประชาชน เลขที่ 252 ถ.เมืองเก่า
3.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนย่อยที่ 10