วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรี นางสาวเพียรผจง รวงผึ้ง ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน เป็นตัวแทนรับมอบ ชุดกล่องบัวหลวงห่วงใย โควิด จำนวน 90 ชุด จากธนาคารกรุงเทพ เขตชลบุรี บางปลาสร้อย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม