วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยนางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นตัวแทนรับมอบบชุด ppe จำนวน 100 ชุด พร้อมด้วยหมอนและที่นอน จำนวน 20 ชุด จากนายพรชัย ภัทรวิภาพร และครอบครัว
ในนามบริษัท ภัทราแบรนด์เนม จำกัด ให้แก่ศูนย์พักคอย ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด – 19 ต่อไป