พิธีเปิด “กิจกรรมบ้าน-สาน-ใจ ถนนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หน้าเมืองพนัสนิคม” ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ถนนอินทอาษา (หน้าศาลเจ้าแม่ฉื่อปุยเนี้ยว) …..ประธานกล่าวเปิดงานฯ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี …..กล่าวรายงาน นางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี