วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม กล่าวรายงานการจัดงาน
แด่นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน
ประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566
“บุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส”
นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม นายก อปท.พนัสนิคม
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม
หัวหน้าส่วนการผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการจัดงาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เข้าร่วม ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ รมว.วธ. ชมขบวนรถแห่รถจักสาน ขบวนไทย ลาว จีน
มอบรางวัลการประกวดรถจักสานประเภทความสวยงาม/ความคิดสร้างสรรค์
ชมการแสดงมหกรรมเอ็งกอ 3 คณะ เยี่ยมชมลานบ้านจีน ลานบ้านลาว บ้านจักสาน

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=P0): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=15): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=B0): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=D0): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=W0): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=D1): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=W1): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=D2): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=W2): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58