วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม เข้ารับรางวัลผู้ที่มีผลงานทางสังคมเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนในภาพรวม ประจำปี 2564 มอบโดย พล.ต.ปิยะชาติ ธูปทอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ณ ห้องประชุม บก.บชร.1