วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชุมชนย่อยที่ 1-12 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติฯ เข้าร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2565 ณ บริเวณหอพระพนัสบดี และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม