วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน
เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกองฝ่ายฯ ประจำเดือนกันยายน
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม