วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวเพียรผจง รวงผึ้ง ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกอง ฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม