วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคมดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ดำเนินการคำแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ของ นายวิจัย อัมราลิขิต
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมี นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เขต 2 เขต 3
และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ