วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประธานกรรมการชุมชนที่1-12 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำหลักฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม