วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ (คทม.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม