วันวิ่ง 2 กรกฎาคม 2566
สถานที่วิ่ง : หอประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม (โรงไม้ขีดเก่า)

*** ตั๋วสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลพนัสนิคม สงวนให้เฉพาะประชาชนที่อาศัยในชุมชมย่อยที่ 1-12 เท่านั้น

ช่องทางการสมัคร
1.สมัครผ่าน Thai Run https://race.thai.run/phanat2023
2.สมัครที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคมทุกวันพฤหัสเวลา 17.30น.

ติดต่อสอบถาม : คุณกฤตลักษณ์ ธาดาบดินทร์ (ประธานชมรมฯ) โทร 081-8168371
ร.ต.ต สรวุฒิ ภู่ทิม (เลขานุการชมรม) โทร 089-4020376
คุณสมยศ ผ่องอักษรภักดี โทร 081-4101550