ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาสมัยสามครั้งที่ 2 ปี 63