ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม