ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏ)

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม