วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.
นายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ จ.อำนาจเจริญ
และบรรยายเรื่อง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
วิทยากรโดย นายประยูร กิจอริยกุล
หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม