วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นักศึกษาหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงานเรื่อง (1)การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร (2)การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ฯ ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม
วิทยากรบรรยาย โดย
1.นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี
2.นายประยูร กิจอริยกุล รองปลัดเทศบาล