วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม นายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรี นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บริเวณคลองห้วยน้อย หลังวัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ติดตามการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม