วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น เทศบาลเมืองพนัสนิคม ทำการตรวจเยี่ยมสนามสอบตามกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการ 1 ท้องถิ่นอำเภอ 2 ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 3 รองปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นผู้ตรวจ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปตามแนวปฎิบัติการสอบและมาตรฐานการทดสอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 1-3