เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดโครงการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยมี ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี เป็นผู้ตรวจ ให้แก่ ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ