วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายศุภฤกษ์ มูลผลา และ นายไพโรจน์ วงษ์ดีไทย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ “ตรวจคัดกรองสายตา” ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยทีมจักษุแพทย์ จากโรงพยาบาลพนัสนิคม
ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม

โดยผู้ที่สายตาผิดปกติ มีแว่นตาสนับสนุนให้. ส่วนโรคอื่น ๆ ทางตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจกฯ จะมีการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพนัสนิคม (รับผิดชอบโครงการฯ โดย ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ)