วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่ นายบวร พิทักษานนท์กุล คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 10 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม