วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 6
เพื่อให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกประธานกรรมการชุมชนฯ
ผู้ได้รับคัดเลือก นางสาวมยุรี ทรงศักดิ์ศรี เป็นประธานกรรมการชุมชนย่อยที่ 6
ตามมติของคณะกรรมการชุมชนที่คัดเลือกกันเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม
โดยมี นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมแสดงความยินดี