วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม ร่วมกับ นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)อำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม
ร่วมกิจกรรม CSR we safe your save เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
บริเวณหลังคิวรถกรุงเทพ โดยเข้าตรวจสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ,ชำรุด
และแก้ไขระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า ภายในชุมชนเมืองพนัสนิคม