วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม