วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดย นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนเทศบาล 1-4 ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม