วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร
ร่วมกับชุมชนย่อยเทศบาลเมืองพนัสนิคม จัด “กิจกรรมนักเรียนปลอดภัยห่างไกลยาเสพย์ติด”
โดยชมรม TO Be Number One นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพัสนิคม
ประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
และครู และแขกผู้มีเกียรติ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร