เทศบาลเมืองพนัสนิคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมีนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ของเทศบาล และประชาชนในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก