วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดย
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน้าหน้าส่วนการงาน
พนักงาน ตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 1-4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.พนัสนิคม ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดล้างถนนศุขประยูร
ตั้งแต่ สี่แยกหน้าเมืองพนัสนิคม ถึง สี่แยกจันทร์อำนวย